Plaatselijk Belang Broek
Secretariaat: Mw. W. Drost, Tramwei 8, 8512 AT Broek, Tel. (0513) 416663, E-mail:
lIsclub  it Súdwiede
Secretariaat: Dhr. O. Jouwsma, it Noard 59, 8512 AC Broek, Tel. Tel: (0513) 411394.
Christelijke Vrouwenvereniging  Dient elkander door de Liefde
Secretariaat: Mw. A. Hoogkamp - Hietkamp, Leeuwarderweg 12, 8505AA Snikzwaag, Tel. (0513) 414689.
Aanlegplaatsen Broek:
Dhr. W. Andringa, E-mail:
Kerk en gebouw  de Gearsit
Adres: it Noard 21, 8512 AB, Broek
Tel  : 0650624712
Stichting beheer Broester kerk
Contactpersoon: Rienk van Terwisga
rienk@rienk.nl
www.broeksterkerk.nl
Kerkdiensten zie Kerk.
Zondagsschool  Samuel
Helaas is na 134 jaar een einde gekomen aan de zondagsschool te Broek.
Secretariaat was bij:Mw. A. de Glee-Statema, Plusterdyk 5, 8512 AH, Broek, Tel. (0513) 412851, E-mail:
Uitvaartvereniging  De Laatste Eer
Secretariaat: Dhr. J.de Glee, Plusterdyk 5, 8512 AH, Broek, Tel. (0513) 412851, E-mail:
Begraafplaats Broek
Contactadres:
Anna en Kees Mulder, it Noard 6, 8512AE Broek
Tel. (0513) 412081 of 0653963778
Administratie Kerkelijk Bureau:
E-mail:  kerkelijkbureau@pgjoure.nl  
Tijdelijke pagina begraafplaats.
Website en Activiteitencommissie  Buorman & Buorman
Contact: Dhr. A.S. de Vries, E-mail: